Referenser

Torget

Torget är ett torg som inte hade fått något underhåll på cirka 30 år. Torget var mycket nedgånget och fyllde inte längre sin funktion. Syftet med arbetet var att skapa en trevligare miljö för de som bor och rör sig i området.

Anpassning i BRF lokal

I det här arbetet låg den största utmaningen att få till lägenheter som passar alla. Kraven på tillgänglighet var hög. Arbetet vi utförde i BRF lokal handlade om att göra lägenhetsanpassningar, men också om att göra om en del lokaler till lägenheter samt renovera andra lokaler.

Lekplatsrenovering

På uppdrag av lekplatsrenovering gjorde vi om hela deras innergård. Målet var att skapa en plats där alla, oavsett ålder kunde samlas och trivas. En viktig del var lekplatsen, men vi ville också skapa funktioner som lockade till umgänge för både vuxna och äldre barn.

Dränering/grundisoleringsarbete (En BRF)

Ett utmanande projekt för oss var dränerings- och grundisoleringsarbetet för bostadsrättsföreningen Amorina i Kristineberg. Eftersom marken främst består av berg i området fick vi spräcka bort bergmassa nära huskroppen för att kunna få självfall på dräneringsledningen vi installerade.