Referenser

Anpassning i BRF lokal

I det här arbetet låg den största utmaningen att få till lägenheter som passar alla.

Kraven på tillgänglighet var hög. Arbetet vi utförde i BRF lokal handlade om att göra lägenhetsanpassningar, men också om att göra om en del lokaler till lägenheter samt renovera andra lokaler.

Vi började med att räkna på jobbet med hjälp av en arkitektritad A-ritning, som vi behövde tolka innan vi kunde börja med själva arbetsgången.

En styrka vi har som kom väl till pass i projektet är att vi är en totalentreprenad och kan utföra arbeten både inomhus och utomhus. 

Planering och arbete

Fem olika lokaler skulle tillgänglighetsanpassas. Dessutom skulle två av lokalerna göras om till lägenheter. Det fanns även en styrelselokal, servicelokal och mottagning som vi behövde anpassa. Att göra den här typen av jobb i gamla byggnader är alltid en utmaning och här kom vår breda kompetens väl till pass.

Utomhusmiljö

I arbetet ingick också att anpassa utemiljöerna. De skulle bli tillgängliga men också passa bra ihop med den nya inomhusmiljön. Då vi är en totalentreprenör behövde vi inte ta in extern arbetskraft, här kom vår kompetens inom bygg och mark väl till pass.