Referenser

Torget

Torget är ett torg som inte hade fått något underhåll på cirka 30 år.

Torget var mycket nedgånget och fyllde inte längre sin funktion. Syftet med arbetet var att skapa en trevligare miljö för de som bor och rör sig i området.

Målbilden vi och föreningen hade var att skapa en trivsam samlingsplats där du kan gå till områdets handlare, köpa en glass, umgås och ha allmänt trevligt. Vi ville skapa ett torg med mycket liv och rörelse som kändes tryggt och tilltalande för alla. Det var även viktigt att torget skulle vara lätt att både underhålla och att hålla rent.

Arbetets gång

Eftersom det var viktigt att skapa en miljö som samlar folk planerade vi om upplägget på torget. Vi flyttade på kantstenar, belysningsstolpar, cykelställ och bänkar för att skapa mer tillgänglighet. Det var viktigt med kvalitativa materialval, eftersom det påverkar känslan av hemtrevnad på en plats väldigt mycket. Resultatet blev vackra träd som passar in i omgivningarna, cykelställ, bänkar och andra detaljer som hör hemma på ett trivsamt torg.

Slutresultatet

Torget blev till slut en mycket omtyckt plats för de boende. Det finns många funktioner på platsen för att alla ska kunna känna sig inkluderade. En viktig samlingsplats med andra ord!