Referenser

Dränerings- och grundisoleringsarbete åt En BRF

Ett utmanande projekt för oss var dränerings- och grundisoleringsarbetet för bostadsrättsföreningen Amorina i Kristineberg.

Eftersom marken främst består av berg i området fick vi spräcka bort bergmassa nära huskroppen för att kunna få självfall på dräneringsledningen vi installerade. Det gäller att vara försiktig vid den här typen av arbete för att inte skada huset och här kom vår gedigna erfarenhet av den här typen av arbeten väl till pass.

Efter arbetet med dräneringen isolerade vi grundmuren på traditionellt sätt. Det innebär att det gamla tätskiktet blir avlägsnat och att ny isolering av huskroppen sedan blir utförd, något som bör genomföras var 50:e år för att garantera att dräneringen är bra.

Avancerad planering och återställning

Byggnaden som vi utförde arbetet på angränsar till mark som tillhör Stockholms Stad. Det innebar att vi även var tvungna att arbeta med trafikavstängningar och andra säkerhetsanordningar, för vår egen säkerhet men inte minst mot tredje part.

Efter arbetet med dränering och isolering var området i stort behov av återställning. Eftersom vi är en totalentreprenad kunde vi utföra även den delen. Vi hjälpte till med allt från plattsättning, asfaltsgångar och kantsten till anläggning av gräsmattor. På så vis återskapade vi trivseln i området runt huset.