Tjänster

Snöröjning

Vi på Frank & Skyttberg Construction Company ombesörjer snöröjning.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har ofta stora utrymmen som behöver bli skottade och genom att outsourca till oss kan du lita på att arbetet utförs snabbt och effektivt. Vi ombesörjer snöröjning både med plogmaskiner och handskottning när det är lämpligt. Inget område är för litet eller stort för oss.

Därför ska du anlita oss för dina behov av snöröjning

När du anlitar oss för snöröjning tar vi hand om allt från kontroll av området till själva utförandet. Eftersom vi har arbetsledning och även jour ligger ansvaret på oss. 

En annan fördel med att anlita oss för snöröjning är att halkbekämpning från porten till parkeringen ingår i tjänsten. I kombination med vår egen jour är det här en helhetslösning som underlättar rejält för fastighetsägare.

Här på Frank & Skyttberg Construction Company har vi maskiner i alla storlekar. De är dessutom miljömaskiner för att vi ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Givetvis har all personal både kunskap och erfarenhet av hanteringen av maskinerna samt hur de röjer snö på ett säkert och effektivt sätt.