Tjänster

Liggande stammar

Har ni sett över era liggande stammar?

Gamla hus har ofta stammar av gjutjärn, vilka har en begränsad livslängd. De bör därför bytas ut mot nya, mer moderna stammar innan de vittrar sönder. Nya rör har en hållbarhet på över 50 år, vilket är en bra investering som skyddar dig mot kostsamma skador.

Hus och lägenhetsfastigheter har en samlingsstam som går från fastigheten till en kommunal knutpunkt, vanligtvis mitt i gatan. Det här är en viktig del i en fastighet och den bör ses över med jämna mellanrum. Speciellt äldre fastigheter har ofta problem med sprickor och söndervittring.

Rören kan bli utsatta för fukt som kommer underifrån. Materialet på de gamla rören, främst då gjutjärn betong, är känsligt för fukt och osunda miljöer. Det leder till att de vittrar sönder och börjar spricka. När det sker kommer fastigheten att få problem med till exempel dålig lukt och skadedjur. Genom att byta ut dem i tid slipper du skador som är dyra att åtgärda och som kan leda till allvarligare problem.

Anlita oss för arbetet med liggande stammar

Här på Frank & Skyttberg Construction Company och har vi lång erfarenhet av att byta liggande stammar och andra typer av renoveringsprojekt som har med källarrenovering att göra. Vi samarbetar med några av de främsta inom området för att kunna utföra hela arbetet utan mellanhänder. Du har en och samma kontaktperson här på företaget, vilket ger tydlighet för dig.

Dessutom har vi lång erfarenhet och goda kunskaper inom liggande stammar och byte av sådana. Många fastighetsägare passar på att utföra stambyte i samband med tvättstugerenovering. Vilket är någonting vi också kan ombesörja.